Farabi

Farabi’nin Sözleri
-Yalancı Bilge, Kalp Akçe Gibidir.

-İyi Bir Insan Öldüğünde Ona Ağlamayın. Asıl Onu Kaybeden Topluma Ağlayın.

-Sevginin Kurduğu Devleti Adalet Devam Ettirir.

-Erdemlerin En Büyüğü Bilimdir.

-Hiçbir Şey Kendiliğinden Yok Olmaz, Böyle Olsaydı Var Olmazdı.

-Hiçbir Şey Kendi Kendinin Nedeni Olamaz, Çünkü Nedenin Kendisi Oluşandan Öncedir.

-Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yalnış Da Bilinir Ama Önce Yalnış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz.

-Bir Eylemin Ahlaklı Olduğunu Bilip De Ona Uygun Davranmayan Kişi, O Eylemin Ahlaklı Olduğunu Bilmeden Ahlaklı Davranan Kişiden Daha Üstündür.

-Önce Doğruyu Bilmek Gerekir, Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir. Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz.

-İnsan Bazen Bir Tesadüfle Güzel Işler Yapar. Bazende Bu Güzel Işleri Isteyerek Değil, Herhangi Bir Baskı Altında Yapmış Olur.Böylece Yapılan Işler Mutluluk Getirmez.

-Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.

-Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.

-Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yalnış da bilinir ama önce yalnış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın.

-Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

-Hiç bir şey kendi kendisinin nedeni olamaz. Çünkü, nedenin kendisi, oluşandan öncedir.”

-”Hiç bir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı, var olmazdı.”

-”Erdemlerin en büyüğü bilimdir.”

-”İnsan, bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazen de bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur. Böyle yapılan işler, mutluluk getirmez.”

-Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.

-Doğru düşünce bilgidir.

-Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

-Mutluluk bilgi ile kazanılır.

-Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.

-Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

-Bilge insanlar konuşurlar, çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar, çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

-Bir insan tanrıların varlığına inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret ederler, yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış iş yapmaktan uzaklaştırır, haksızlıktan kaçınır ve namuslu yaşarlar.

-Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

-Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

-İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

-Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

-Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor.

-Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek, analarla öğretmenin ellerindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.

-Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

-Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.

-Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin yönetebilecekleri iyi seçmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için güzel sözlü demogoglar, kötü de olsa başa geçebilirler, oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

-Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

-İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

-Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

-Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki, insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

-Makamını kaybedersen de üzülme, güneş de her zaman batar ve doğar.

-Bir insanın akıllı olmasına bir dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

-Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden başka hiç bir şey gelmeyenlerdir.

-Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdan koymuştur Tanrı.