Z ile Başlayan

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır.
Zalim kadıdan insaflı subaşı yeğdir.
Zahmetsiz rahmet olmaz.
Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
Zaman, büyük bir ilaçtır.
Zan, hatıranın yalanıdır.
Zannetmediğin yerden tilki çıkar.
Zarar faydanın kardeşidir.
Zararın neresinden dönülse kardır.
Zelzeleyi gören yangına razı olur.
Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi.
Zemheride sür de çalı ile sür.
Zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır.
Zengin arabasını dağdan aşırır,züğürt düz ovada yolunu şaşırır.
Zengin giyerse sağlıcakla, fakir giyerse nerden buldu ki derler.
Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz.
Zengin kesesini,züğürt dizini döver.
Zengin kesesini döver, zügürt dizini.
Zengin silkinse fakir bay olur.
Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş.
Zengine dokun geç, züğürtten sakın geç.
Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz.
Zenginin azğını, kürk giyer yaz günü.
Zenginin basması ipekli görünür.
Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar.
Zenginin horozu bile yumurtlar.
Zenginin iki dünyası da mamurdur.
Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar.
Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur.
Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
Zerdaliden kaval olmaz, al zurnadan haberi.
Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur.
Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar.
Zora, beylerin borcu var.
Zora dağlar dayanmaz.
Zorla güzellik olmaz.
Zulüm ile âbad(mâmur) olanın akıbeti berbat olur.
Zurnada peşrev olmaz.
Zurnayı biz çaldık parsayı o topladı.
Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir.
Züğürtlük, zadeliği bozar.
Zırva tevil götürmez.