Ü ile Başlayan

Ürümesini bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.
Ürümesini bilmeyen köpek , sürüye kurt getirir.
Ürüyen köpek, ısırmaz.
Üslûb-u beyân ayniyle insan.
Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Üzümün ye de bağını sorma.
Üzümün çöpü var,armudun sapı.
Üzümün çöpünü, armudun sapını.
Üzümünü ye, bağını sorma.
Üzümüye de bağını sorma.
Üç göç, bir yangın yerini tutar.
Üç göç,bir yangının yerini tutar.
Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur.
Üçlenmemiş eken, olmamış biçer.
Üşenenin oğlu, kızı olmamış.
Ürkütme kurbağayı, yiğit edersin.
Üzerine laf düşmedikçe uyu.