T ile Başlayan

Tabak mısın, it bokuna muhtaçsın.
Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar.
Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.
Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.
Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.
Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.
Tamah varken müflis acından ölmez.
Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
Tarla çayırda, bağ bayırda.
Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz.
Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı.
Tarlayı düz al, kadını kız al.
Tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder.
Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden.
Tas, yere düşmeden çanlamaz.
Taş, yerinde ağırdır.
Tatarın kılavuza ihtiyacı yok.
Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.
Tatlı ye, tatlı söyle.
Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.
Tavuk gelen yerden yumurta esirgenmez.
Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış.
Tavuğun sadakası bir yumurta.
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Tavşan dağda, suyu ateşte.
Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar.
Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
Taze bardağın suyu soğuk olur.
Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.
Taş düştüğü yerde ağırdır.
Taş taşa söykenir.
Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin.
Taşı ısıramayanın öpmesi gerekir.
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.
Tebdili mekanda ferahlık var.
Tedariksiz abdest bozmaya oturan, domalı domalı taş arar.
Tek kanatla kuş uçmaz.
Teke eti ilaç olur, keçi eti yel olur.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
Tembele iş buyur sana akıl ögretsin.
Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş.
Temel taşı temelde, köşe taşı köşede gerek.
Temiz iş altı ayda çıkar.
Tencere demiş, dibim altın.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
Terazi var, tartı var; her bir şeyin vakti var.
Tereciye tere satılmaz.
Terzi kendi söküğünü dikemez.
Terziye dinlen demişler, ayağa kalkmış.
Terziye göç demişler, ignem başımda demiş.
Tevekkelin gemisi batmaz.
Teyze, ana yarısıdır.
Teyzemin taşağı olsa dayım olurdu.
Teşbihte hata olmaz.
Tilki benim için demem ama üzümsüz bağın kökü kurusun demiş.
Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider.
Tilkinin dönüp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.
Tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler; adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş.
Tok, acın halinden bilmez.
Tok ağırlaması güçtür.
Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.
Tokmağı baş kazık yer.
Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat’a gider.
Topalla gezen, aksamak öğrenir.
Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
Turpun sıkından seyreği iyidir.
Tutulan sakal yolunur.
Tutulmayan uğru, beyden doğru.
Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
Türk karır, kılıcı karımaz.
Türk’ün aklı gözünde.
Türk’ün aklı sonradan gelir.
Türk’ün aklı ya kaçarken yada sıçarken gelir.
Tırnağın varsa başını kaşı.