S ile Başlayan

Sabah ola,hayır ola.
Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış.
Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder.
Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz.
Sabreden derviş, muradına ermiş.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
Sabrın sonu selamettir.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
Sade pirinç zerde olmaz,bal da gerek kazana;ata malı tez tükenir,evlat gerek kazana.
Sadık dost akrabadan yeğdir.
Safa ile yenen cefa ile kazanılır.
Sahipsiz eve it buyruk.
Sakla beni varken, bulunayım sana yokken.
Sakla samanı, gelir zamanı.
Sakınılan göze çöp batar.
Sana taşla vurana sen aşla vur.
Sana vereyim bir öğüt: Ununu elinle öğüt.
Sanat altın bileziktir.
Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez.
Sarhoştan deli bile korkar.
Sarmısak içli dışlı, soğan yalnız başlı.
Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
Sarı altının olacağına sarı samanın olsun.
Sarığı sarar, sarar, ulamı yetiştiği yere sokarsın.
Satılık ziftin olsun, Selanik’ten kel gelir.
Sayılı günler tez geçer.
Sayılı koyunu kurt kapmaz.
Saç safadan, tırnak cefadan uzar.
Saç sefadan tırnak cefadan uzar.
Saçım ak mı, kara mı? Önüne düşünce görürsün.
Sağ baş yastık istemez.
Sağlık varlıktan yeğdir.
Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.
Sağır için iki kere kamet olmaz.
Sağır işitmez uydurur.
Sağırlar birbirini ağırlar.
Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
Sebepsiz kuş bile uçmaz.
Sel gider kum kalır.
Sel ile gelen yel ile gider.
Selam para, kelam para.
Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa.
Sen bilirsin deyince kavga olmaz.
Sen bir garip Çingenesin, telli zurna nene gerek.
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
Sen işten korkma, iş senden korksun.
Sen kazan da düşmana kalsın.
Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.
Sen sen, ben ben.
Senden devletli ile ortak olma.
Senden çıkmış bir kada imdada.
Serkeş öküz soluğu kasap dükkanında alır.
Sermayen bir yumurta ise taşa çal.
Serçeden korkan darı ekmez.
Serçeye çubuk beredir.
Sev beni, seveyim seni.
Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise.
Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
Sevenin kuluyum , sevmeyenin sultanı.
Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.
Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.
Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
Sinek pekmezciyi tanır.
Sirkesini, sarmısağını sayan paçayı yiyemez.
Sittei Sevir, kapıyı çevir.
Siyah inekten beyaz süt sağılır.
Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz.
Son gülen iyi güler.
Son pişmanlık fayda vermez.
Sona kalan dona kalır.
Sona kalan donakalır.
Sonradan gelen devlet devlet değildir.
Sonradan gelenin evi uç, tarlası kıraç olur.
Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi; sonradan kadın olanın hamama sığmaz.
Sora sora Bağdat bulunur.
Soran yanılmamış.
Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.
Soy asma, soyuna çeker.
Soydur çeker, ,.
Soğuk; kırk kat keçe, ben ondan geçe; bir kat deri, ben ondan geri demiş.
Su akarken testiyi doldurmalı.
Su aktığı yere akar.
Su başından kesilir.
Su bulanmayınca durulmaz.
Su bulununca teyemmüm bozulur.
Su içene yılan bile dokunmaz.
Su küçüğün, sofra büyüğün.
Su testisi su yolunda kırılır.
Su uyur, düşman uyumaz.
Sus küçüğün, söz büyüğün.
Suyu getiren de bir, testiyi kıran da.
Suyu havana koy, döv döv yine su.
Suçu gelin etmişler, kimse güvey girmemiş.
Söyleyenden dinleyen arif gerek.
Söyleyene bakma, söyletene bak.
Söz ağızdan çıkar.
Söz biliyorsan söyle, inansınlar; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar.
Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.
Söz gümüşse sükut altındır.
Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir.
Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
Söz verme, verdinse dönme.
Sözü söyle alana, kulağında kalana.
Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
Sükut ikrardan gelir.
Sür git dememişler, gör geç demişler.
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
Sütle giren huy, canla çıkar.
Sütlüyü sürüden çıkarmazlar.
Sütsüz koyun meleğen olur.
Sütten ağzı yanan, ayranı üfleyerek içer.
Sıcağa kar mı dayanır?.
Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne.
Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.
Sıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş.
Sıçan geçer yol bulur.
Sıçan çıktığı deliği bilir.
Sıçana rakı içirmişler, kediye meydan okumuş.
Sıçılacak ağız göte yakın gelir.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
Sabreden derviş muradına ermiş.
Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi.
Sakınan göze çöp batar.
Sen işlersen mal işler, insan böyle genişler.
Sen kendini övme el seni övsün.
Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu.
Sepetteki karnıma, sandıktaki sırtıma.
Sev beni, seveyim seni
Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.
Sopayı yiyen eşek, atı geçer.
Soydur çeker, huydur geçer.
Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi; bilmez ki sorsun, bilse sorardı.
Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.
Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
Söz büyüğün sus küçüğün.
Söz gümüş ise sükût altındır.
Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır.
Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
Su akar yatağını bulur.
Su akarken küpünü doldurur.
Su akmayınca durulmaz.
Su bulanmayınca durulmaz.
Su testisi su yolunda kırılır.
Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.