Ş ile Başlayan

Şahin gözünü ette açmış; karga gözünü bokta açmış.
Şahin ile deve avlanmaz.
Şahin küçük, et yer; deve büyük, ot yer.
Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.
Şakanın sonu kakadır.
Şap ile şeker bir değil.
Şaraptan bozma sirke keskin olur.
Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar.
Şecaat arz ederken merdikıptı sirkatin söyler.
Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin.
Şeyh uçmaz, müridi uçurur.
Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez.
Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar.
Şeytanla ortak buğday eken samanını alır.
Şeytanın dostluğu darağacına kadardır.
Şimşek çakmadan gök gürlemez.
Şubatın sonundan, martın onundan kork.
Şöhret afettir.
Şöhret felakettir.
Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçadır.
Şapkası dar gelen, başım büyük sanır.
Şaşkın ördek kıçın kıçın dalarmış.
Şaşkın ördek, tersten dalar.