P ile Başlayan

Padişah yasa sürer.
Padişah yasağı üç gün sürer.
Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar.
Palamut çok biterse kış erken olur.
Papaz her gün pilav yemez.
Para dediğin el kiri.
Para ile imanın kimde olduğu bilinmez.
Para isteme benden, buz gibi soğurum senden.
Para parayı çeker.
Param seni vereyim de mi düşman olayım, vermeyeyim de mi düşman olayım?.
Paran ucuz olursa sen pahalı olursun.
Paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak.
Paranın yüzü sıcaktır.
Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.
Parayı domuzun boynuna takmışlar da Domuz Ağa! diye çağırmışlar.
Parayı veren düdüğü çalar.
Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor.
Pazar, ilk pazardır.
Pazar körsüz kalmaz.
Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur.
Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın.
Pekmezi küpten, kadını kökten al.
Perşembenin gelişi,çarşambadan bellidir.
Peynir ekmek, hazır yemek.
Pilav yiyen, kaşığı belinde gerek.
Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.
Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 29 Ağustos 2010
Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol.
Para insana dil, elbise insana yol öğretir.
Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez.
Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş.
Pire itte (köpekte), bit yiğitte bulunur.
Pisboğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.