Ö ile Başlayan

Ödünç güle güle gelir, ağlaya ağlaya gider.
Öfke baldan tatlıdır.
Öfke ile kalkan zararla oturur.
Öfkede akıl olmaz.
Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.
Öksüz kuzu öveç olmaz.
Öksüz neden güler? Yanılır da güler.
Öksüz oynaşa çıkmış, ay akşamdan doğmuş.
Öksüz oğlan göbeğini kendi keser.
Öksüz çocuk göbeğini kendisi keser.
Öksüzün karnına vurmuşlar arkam! demiş.
Öküz tekini bulmadan çifte yürümez.
Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz.
Öküz öldü, ortaklık bozuldu.
Öküze boynuzu yük değil.
Öküze boynuzu yük olmaz.
Ölenle birlikte ölünmez.
Ölenle ölünmez.
Ölme bayılmaya benzemez.
Ölmek var, dönmek yok.
Ölmüş koyun kurttan korkmaz.
Ölü aşı neylesin, türbe taşı neylesin.
Ölüm dirim bizim için.
Ölüm hak, miras helal.
Ölüm ile öç alınmaz.
Ölümle öç alınmaz.
Ölüm var, dirim var.
Ölüm yüz aklığı.
Ölümden öteköy yoktur.
Ölüme giden gelmiş, paraya giden gelmemiş.
Ölümü gören hastalığa razı olur.
Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.
Ölüsü olan bir gün ağlar; delisi olan her gün ağlar.
Ölüyü çok yursan sıçağan olur.
Ölüyü örtekorlar , deliğe dürtekorlar.
Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider.
Önce düşün, sonra söyle.
Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.
Önceki çarığı, sonraki sarığı.
Öpülecek el ısırılmaz.
Örtük pazar ara bozar.
Ötleğenin baylığı böğürtlenin vakti geçinceye kadardır.